COL — conference #1

27.–28. listopadu 2018  |  Loucký klášter, Znojmo

Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví? Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?

Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?

Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ.

COL — conference #2

3–4. června 2019  |  DU Krems / klášter Göttweig /AT/

Nejlepší a nejcennější příklady kulturního dědictví v sobě spojují různé významy pojmu hodnota. Jsou vzácnými a výjimečnými příklady umění, svědky historických událostí, dominantami určujícími charakter širokého okolí a symboly místa, kultury a společnosti. Bylo také mimořádně nákladné je vytvořit a udržovat, a tudíž je i velmi nákladné je dále zachovávat, užívat či obnovovat.

Druhá konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ se bude soustředit na různé aspekty hodnoty s důrazem na vazby mezi často oddělenými světy ekonomiky, kultury a společnosti.

 

Nosným tématem konference budou především kláštery a jejich osudy a provoz. Diskutovány budou příklady lokalit, které se musely radikálně změnit kvůli novým podmínkám, i příklady památek, které se dokázaly přizpůsobit, aniž by ztratili svůj původní účel.

COL — conference #3

19.–20. listopadu 2019  |  Augustiniánský klášter, Brno /CZ/

Klíčem k úspěšné obnově kulturního dědictví je komplexní příprava, plánování a výzkum. Nejprve musíme získat přehled o tom, s čím zacházíme. Musíme vědět jaké zdroje máme k dispozici, co chceme s objektem nakonec udělat. Také si musíme být vědomi toho, jaké zásahy mohou nebo nemusí být přijaty.
​ 
Plánování jakéhokoli stavebního projektu je multidisciplinární úsilí, a to platí zejména pro plánování týkající se kulturního dědictví. Abychom pochopili, jak přistupovat k projektu, musíme přemýšlet nejen o našich současných potřebách, které by budova nebo místo mělo v budoucnu splnit, ale také o minulosti a jejích významech a potřebách. Před zahájením jakékoli fyzické práce, ať už jde o renovace, restaurování nebo adaptace, musí proběhnout výzkum historie, archeologie, technického stavu objektu a diskuse o tom, co je dobré a co je špatné pro chráněné hodnoty kulturního dědictví.

DSC07520.jpg