top of page
DJI_0519 copy_edited.jpg

Odborná konference
 

FOTOVOLTAIKA
V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH

 

12. září 2022 | Centrum Louka, Znojmo

Současný celoevropský tlak prudce se zvyšujících cen energií, obavy z nejistých důsledků klimatických změn, i připravované legislativní kroky vedly v nedávné době k masivnímu zájmu široké veřejnosti o využívání alternativních, obnovitelných a soběstačných zdrojů energie. Jedním z nejčastějších a zároveň nejviditelnějších řešení je instalace různých druhů fotovoltaických zařízení přímo na budovy - v našem prostředí především na střechy budov.

Tento tlak nyní mnohem intenzivněji dopadá i na území pod památkovou ochranou, kde se dostávají do konfliktu zájmy státní památkové péče, především ochrana celkového vzhledu a střešní krajiny historických center měst - a zájmy majitelů a obyvatel domů v chráněných oblastech, kteří by chtěli také začít využívat obnovitelné zdroje energie, v čele s fotovoltaikou, aby ušetřili alespoň část rychle rostoucích nákladů.

Odborná konference iniciovaná městem Znojmem v rámci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska by měla toto téma otevřít a kriticky rozebrat z pohledů různých zájmových skupin reprezentovaných vybranými odborníky. Cílem konference je veřejná odborná diskuse, zhodnocení současného stavu legislativy, technologických možností a ekonomických bilancí dostupných řešení. Diskuse by měla směřovat také ke stanovení dalších kroků které by pomohly zmírnit současný tlak na památkově chráněná území.

GALERIE


GALERIE

 

VYSTUPUJÍCÍ


VYSTUPUJÍCÍ