53810934_391465158333804_589915722623641

COL — conference #4

Restaurování a řemesla

Mezinárodní konference AT–CZ

11. září 2020  |  Online

Čtvrtá konference mezinárodního projektu COL - Centrum pro obnovu společného kulturního dědictví, který je podporován Evropským programem Interreg AT-CZ, se zaměří na praktické aspekty obnovy kulturního dědictví a každodenní výzvy při zapojení řemesla do procesu obnovy.

 

COL-Konference #4 se zabývá tématy stavebního procesu a restaurování památek. Tentokrát se diskurs zaměří na řemeslné výrobky v kontextu památkové péče a restaurování a mluvit se bude také o vybraných materiálech a pracovních postupech. Budou porovnány specifické pohledy architektů a památkářů a rozdiskutována problematika průmyslového a tradičního řemesla.

 

Odborníci, zabývající se restaurátorskými a stavebními procesy v praxi, jako jsou zástupci stavebních společností nebo veřejní a soukromí vlastníci památek, se podělí o své praktické zkušenosti a promluví o problémech, se kterými se setkávají.

 
 

VYSTUPUJÍCÍ

 

PROGRAM

PÁTEK 11.09.2020

 

9.15—9.45

Zahájení a úvod

Přivítání účastníků a krátké představení projektu COL, představení tématu konference

/AT/ Bernhard Schneider 

- Manažer projektu, DUK

 

9.45—10.45

Blok 1

ŘEMESLA: TEORIE A FILOZOFIE

/AT/ Bruno Maldoner 

- Pozorování „inteligence ruky“ s ohledem na řemesla a zachování / obnovu hmotného kulturního dědictví

/CZ/ Tomáš Vícha 

- Řemeslné kurzy NPU

Panelová diskuse

 

10.45—11.00

Pauza

 

11.00—12.00

Blok 2

ŘEMESLA: ZKUŠENOSTI Z PRAXE

/AT/Bernhard Ringswirth 

- Vápno jako historický a současný stavební materiál

/CZ/ Ladislav Chládek 

- Stavební dozor a řemesla

Panelová diskuse

 

INFO

JAZYK

Konference bude probíhat
v českém a německém jazyce
se simultánním tlumočením.

Pohodlně se usaďte, konference bude streamovaná online.

Link bude zasílán registrovaným účastníkům.

VSTUPNÉ

Účast na konferenci
je pro řádně registrované účastníky zdarma.

Restaurování a řemesla

 

Mezinárodní konference AT–CZ
11. září 2020  |  Online - Zoom

 

PARTNEŘI PROJEKTU

logo_znojmo_BW.jpg
Stadtgemeinde Retz.png
logo_spolecne_BLACK.png
duk_logo.png

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

LOGO_PP_portal_casopis.jpg