top of page
DJI_0519 copy_edited.jpg

Odborná konference
 

FOTOVOLTAIKA
V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH

 

12. září 2022 | Centrum Louka, Znojmo

Současný celoevropský tlak prudce se zvyšujících cen energií, obavy z nejistých důsledků klimatických změn, i připravované legislativní kroky vedly v nedávné době k masivnímu zájmu široké veřejnosti o využívání alternativních, obnovitelných a soběstačných zdrojů energie. Jedním z nejčastějších a zároveň nejviditelnějších řešení je instalace různých druhů fotovoltaických zařízení přímo na budovy - v našem prostředí především na střechy budov.

Tento tlak nyní mnohem intenzivněji dopadá i na území pod památkovou ochranou, kde se dostávají do konfliktu zájmy státní památkové péče, především ochrana celkového vzhledu a střešní krajiny historických center měst - a zájmy majitelů a obyvatel domů v chráněných oblastech, kteří by chtěli také začít využívat obnovitelné zdroje energie, v čele s fotovoltaikou, aby ušetřili alespoň část rychle rostoucích nákladů.

Odborná konference iniciovaná městem Znojmem v rámci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska by měla toto téma otevřít a kriticky rozebrat z pohledů různých zájmových skupin reprezentovaných vybranými odborníky. Cílem konference je veřejná odborná diskuse, zhodnocení současného stavu legislativy, technologických možností a ekonomických bilancí dostupných řešení. Diskuse by měla směřovat také ke stanovení dalších kroků které by pomohly zmírnit současný tlak na památkově chráněná území.

GALERIE


GALERIE

 

VYSTUPUJÍCÍ


VYSTUPUJÍCÍ

 

PROGRAM – ÚTERÝ


PROGRAM
Pondělí 12.09.2022


 

 
09.00—09.30

registrace a ranní káva

infocentrum + předsálí Centra Louka a přízemí Centra Louka

 
09.30—10.00

ZAHÁJENÍ A ÚVOD

           Jakub Malačka

                  starosta města Znojma

           Libor Honzárek

                  předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

09:40   Jana Michalčáková

                 náměstkyně generální ředitelky pro památkovou péči

 
10.00—11.30

Blok 1

FOTOVOLTAIKA – TEORIE

10:00   Christian Hanus

                 Donau Universität Krems - vedoucí Ústavu stavebnictví a životního prostředí

10:20   Ladislava Černá

                 Katedra elektrotechnologie - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů ČVUT v Praze

10:40   Igor Krejzek a Veronika Hájková

                 Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče

11:00    MODEROVANÁ PANELOVÁ DISKUSE

 
11.30—12.30

společný oběd

obrazová galerie v Novém konventu kláštera Louka (přístup přes rajský dvůr kláštera)

 
12.30—14.00

Blok 2

FOTOVOLTAIKA – PRAXE

12:30   Petra Heidrichová

                Business development manager, Energetický Holding Malina a.s.

12:50   Petr Matoušek

                produktový manažer f. Lindab Solar Roof

13:10   Roman Malach

                 elektroprojektant f. Solární tašky

13:30    MODEROVANÁ PANELOVÁ DISKUSE

 
14.00—14.30

Coffee break

přízemí Centra Louka

 
14.30—16.00

Blok 3

FOTOVOLTAIKA – PAMÁTKOVÁ PÉČE

14:30    Petr Fedor

                Krajský úřad JMK, vedoucí odboru kultury a památkové péče

14:50   Radek Spála

                Ministerstvo kultury ČR, Památková inspekce

15:10   Miloš Solař

                Generální ředitelství, Národní památkový ústav

15:30    MODEROVANÁ PANELOVÁ DISKUSE

 
16.00—16.30

ZÁVĚR KONFERENCE A SHRNUTÍ

          Vratislav Zíka 

                Moderátor konference - Fakulta architektury VUT Brno

 
17.00—18.00

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

INFO


INFO

 

JAZYK

Konference bude probíhat
v českém jazyce

UBYTOVÁNÍ

Případné ubytování ve Znojmě si účastníci zajišťují sami

VSTUPNÉ

k účasti na konferenci
je nutné předchozí registrace

FOTOVOLTAIKA

V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH

12. září 2022 | Centrum Louka, Znojmo

ORGANIZÁTOŘIORGANIZÁTOŘI KONFERENCE

 

logo_znojmo_BW.jpgPARTNER KONFERENCE

 

shs_logo_BLACK.png


MEDIÁLNÍ PARTNER

 

LOGO_PP_portal_casopis.jpg
bottom of page